Urząd Stanu Cywilnego w Dobrym, pow. pasłęcki
42/361/16
Standesamt zu Döbern

Geburts-Register/Neben-Register/Nr 1 - 55POWRÓT