Urząd Stanu Cywilnego w Dobrym, pow. pasłęcki
42/361/8
Standesamt zu Döbern

Geburts-Neben-Register Nr 1 - 27



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

POWRÓT