Urząd Stanu Cywilnego w Skowronach, pow. pasłęcki
42/362/1
Standesamt zu Schmauch

Heiraths-Neben-Register Nr 1 - 71 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

POWRÓT