Urząd Stanu Cywilnego w Skowronach, pow. pasłęcki
42/362/3
Standesamt zu Schmauch

Sterbe-Nebe-Register Nr 1 - 2,13 - 14 i 47 - 481 2 3 4 5 6 7

POWRÓT