Urząd Stanu Cywilnego w Monetach, pow. piski
42/364/11
Standesamt zu Monethen

Familienbuch/Zweitbuch/Nr 1 - 9POWRÓT