Urząd Stanu Cywilnego w Tołkinach, pow. kętrzyński
42/366/1
Standesamt zu Tolksdorf

Sterbe-Buch /Zweitschrift/ Nr 1 - 201 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

POWRÓT