Zarząd Miejski w Dobrym Mieście pow. lidzbarski
42/405/3


Protokoły z posiedzeń Prezydium Miejskiej Rady Narodowej1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

POWRÓT