Urząd Domenalno - Rentowy w Braniewie
42/41/106
Domänen Rent - Amt Braunsberg

Gedruckte und confirmierte Annehmungs-Briefe der Scharwerks Bauern in Grunenberg [Akta przyjęcia wymiaru szarwarku przez chłopów w Gronkowie]1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

POWRÓT