Urząd Domenalno - Rentowy w Braniewie
42/41/110
Domänen Rent - Amt Braunsberg

Acta die gedruckte und confirmierte Besatz und Annehmungs-Brief für die Zins Baueren in Klein Rautenberg betreffend [Akta potwierdzenia stanu posiadania i wymiaru szarwarku dla chłopów czynszowych w Wierznie Małym]1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

POWRÓT