Urząd Domenalno - Rentowy w Braniewie
42/41/111
Domänen Rent - Amt Braunsberg

Die Annehmungs-und Besatz- Brief für den Bauern Peter Grunwald in Klein Rautenberg [Akta potwierdzenia stanu posiadania i wymiaru szarwarku dla chłopa Petera Grunwalda w Wierznie Małym]1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

POWRÓT