Urząd Domenalno - Rentowy w Braniewie
42/41/112
Domänen Rent - Amt Braunsberg

Annehmungs-und Besatz- Brief für den Bauern Peter Marquardt in Schillgehnen [Akta potwierdzenia stanu posiadania i wymiaru szarwarku dla chłopa Petera Marquardta w Szylenach]1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

POWRÓT