Urząd Domenalno - Rentowy w Braniewie
42/41/113
Domänen Rent - Amt Braunsberg

Annehmungs-und Besatz- Brief für den Bauern Peter Harnau in Klein Rauteberg [Akta potwierdzenia stanu posiadania i wymiaru szarwarku dla chłopa Petera Harnau w Wierznie Małym]1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

POWRÓT