Urząd Domenalno - Rentowy w Braniewie
42/41/116
Domänen Rent - Amt Braunsberg

Traditions Acta betreffend die Übergabe des Bauern Erbes des Thomas Harnau in Klein Rautenberg an seines Sohn Hans Harnau. [Akta przekazania dziedzictwa chłopa Thomasa Harnau w Wierznie Małym jego synowi Hansowi Harnau]1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

POWRÓT