Urząd Domenalno - Rentowy w Braniewie
42/41/118
Domänen Rent - Amt Braunsberg

Traditions Acta betreffend das, der Witwe Raadau in Grunenberg abgenomenen ihrem Sohn Jacob Raadau Übergabe an Scharwerks-Erbes. [Akta przekazania przez wdowę po Juliusie Raadau dziedzictwa synowi Jacobowi Raadau]1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

POWRÓT