Urząd Domenalno - Rentowy w Braniewie
42/41/128
Domänen Rent - Amt Braunsberg

Acta betr. die Übergabe des Bauer-Erbes der verwitweten Bauer Catharina Marquardt an den Knecht Joseph Tedderau in Schilgehnen [Akta przekazania dziedzictwa chłopskiego wdowy Cathariny Marquardtowej parobkowi Josephowi Tedderau w Szylenach]1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

POWRÓT