Urząd Domenalno - Rentowy w Braniewie
42/41/133
Domänen Rent - Amt Braunsberg

Traditions Acta des Bauer-Erbe des Bauren Frank Kolberg aus Klein Rautenberg an den Knecht Johann Refski betreffend [Akta przekazania dziedzictwa /4 łany/ chłopa Franka Kolberga parobkowi Johannowi Refskiemu]1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

POWRÓT