Urząd Domenalno - Rentowy w Braniewie
42/41/142
Domänen Rent - Amt Braunsberg

Acta betr. des neue Mühlen Reglement wegen der Mühlen Gerechtigkeit und ganzlicher Aufhebung des Mühlen Zwanges von 29-ten März 1808. [Akta dotyczące nowej ordynacji o uprawnieniach właścicieli młynów i zniesienia przymusu młyńskiego z 28.3.1808 r]1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77

POWRÓT