Urząd Domenalno - Rentowy w Braniewie
42/41/147
Domänen Rent - Amt Braunsberg

General und spezial Akten betreffend den Brücken-, Schleuse-und Dämmen-Bau. [Akta ogólne i szczegółowe dotyczące budowy i naprawy mostów, dróg, śluz i tam: zarządzenia, instrukcje, fundusz budowy i naprawy, wykazy zakończonych budów]1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148

POWRÓT