Urząd Domenalno - Rentowy w Braniewie
42/41/2
Domänen Rent - Amt Braunsberg

Wahl der Kreisdeputierten im Amt Braunsberg [Wybór delegatów powiatowych okręgu braniewskiego do wydziału banku ziemskiego w Królewcu]1 2 3 4 5 6 7 8

POWRÓT