Urząd Domenalno - Rentowy w Braniewie
42/41/24
Domänen Rent - Amt Braunsberg

Akta der Scharwerk der Jesuiter Brüder aus Petelkau und Klein Rautenberg beim Vorwek Sankau enthaltend. [Szarwark kolegium jezuickiego w Braniewie z wsi Pierzchały i Wierzno Małe przy folwarku Sądkowo]1 2 3 4 5 6 7 8 9

POWRÓT