Urząd Domenalno - Rentowy w Braniewie
42/41/29
Domänen Rent - Amt Braunsberg

Akta wegen der Erb-Verschreibung für den Krüger Laurentius Kuhn in Tiedmannsdorf über 2 Hufzins Gut. [Zapis wieczysty dla karczmarza Laurentiusa Kuhna dwułanowego majątku czynszowego w Chruścielu]1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

POWRÓT