Urząd Domenalno - Rentowy w Braniewie
42/41/30
Domänen Rent - Amt Braunsberg

Akta wegen erblicher Austuung des wüstes Platzes an der Schloss-Maurers 24 F[üsse] lang 12 F. breit an den medici Apotheker Wiesner in Braunsberg [Wieczyste nadanie aptekarzowi Wiesnerowi pustego placu przy murze zamkowym dł. 24 i szrokości 12 stóp]1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

POWRÓT