Urząd Domenalno - Rentowy w Braniewie
42/41/31
Domänen Rent - Amt Braunsberg

Akta wegen der eigentümlicher Grundstück des Beamten, nämlich die Erbpachten Sanckt Andreasberg, Kälberhaus und die Ziegelei betreffend [Akta dotyczące działek ziemi urzędnika, mianowicie dzierżawy dziedzicznej Andrzejówka, Cielętnika i cegielni]1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

POWRÓT