Urząd Domenalno - Rentowy w Braniewie
42/41/33
Domänen Rent - Amt Braunsberg

Akta betreffend die Erbpachtung der Fischerei in der Lehm-und Baude- Lank an die Fischereirathe zu Neu Passarge betreffend [Akta dotyczące dzierżawy dziedzicznej w Baudzie dla radców rybackich w Nowej Pasłęce]1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

POWRÓT