Urząd Domenalno - Rentowy w Braniewie
42/41/41
Domänen Rent - Amt Braunsberg

Die Separation des Höfengärtner Etablissments Hopfengrund an den Michael Braun und Johann Bartel zur Hälfte [Wydzielenie chmielnika zakładu ogrodniczego dla M. Brauna i J. Bartla. po połowie dla każdego]1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

POWRÓT