Urząd Domenalno - Rentowy w Braniewie
42/41/5
Domänen Rent - Amt Braunsberg

Acta specialia betreffend die Dismembration des Johann Ehlert und Michael Norgdschen Hospital-Grundstücks in Frauenburg [Akta szczegółowe dotyczące podziału Johanna Ehlerta i Michaela Norgda działki szpitalnej we Fromborku]1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

POWRÓT