Urząd Domenalno - Rentowy w Braniewie
42/41/53
Domänen Rent - Amt Braunsberg

Dismembration des Gemeinstückes der Dorfschaft Schafsberg mit 10 9/11 Quadratruten an den Johann Hofcke. [Wydzielenie działki ziemi 10 i 9/11 pręta kwadratowego ze wspólnej ziemi mieszkańców wsi Baranówka dla Johanna Hofcke]1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

POWRÓT