Urząd Domenalno - Rentowy w Braniewie
42/41/54
Domänen Rent - Amt Braunsberg

Die Dismembration des Krüger Joseph Griehlschen Erbpachtlandes mit 1 Morgen kölmisch an den Eigenkätner Christoph Podlech zu Kurau [Wydzielenie działki gruntu 1 morga chełmińskiego z dzierżawy dziedzicznej karczmarza Josepha Griehla dla Chr. Podlecha]1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

POWRÓT