Urząd Domenalno - Rentowy w Braniewie
42/41/56
Domänen Rent - Amt Braunsberg

Die Dismembration des Joseph Weideschen Eigenkätner Grundstücks auf dem Schlossdämmer Braunsberg an Johann Ollanowski. [Wydzielenie działki gruntu Johannowi Ollanowskiemu z działki chałupnika Josepha Weide na tamie zamkowej w Braniewie]1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

POWRÓT