Urząd Domenalno - Rentowy w Braniewie
42/41/57
Domänen Rent - Amt Braunsberg

Die Dismembration des Jacob Schulzschen kölmischen Grundstücks zu Kreutzdorf an den Andreas Peter daselbst. [Wydzielenie działki Andreasowi Peterowi z gospodarstwa Jcoba Schulza w Krzyżewie]1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

POWRÓT