Urząd Domenalno - Rentowy w Braniewie
42/41/60
Domänen Rent - Amt Braunsberg

Die Dismembration des Hirtenhauses Neu Passarge an den Andreas Schier. Vol. I. [Wydzielenie Andreasowi Schierowi szałasówki z ogrodem w Nowej Pasłęce]1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

POWRÓT