Urząd Domenalno - Rentowy w Braniewie
42/41/62
Domänen Rent - Amt Braunsberg

Die Dismembration des Joseph Steffenschen Bauer-Grundstücks zu Schwilgarben an die Schulsozietät Mertensdorf [Wydzielenie działki ziemi gminie szkolnej Marcinkowo z gospodarstwa Josepha Steffena]1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

POWRÓT