Urząd Domenalno - Rentowy w Braniewie
42/41/63
Domänen Rent - Amt Braunsberg

Dismembration des Bauergrundstücks des Johann Schulz alias Prothmann zu Schwilgarben an die Schulsozietät Mertensdorf [Wydzielenie dzialki ziemi dla gminy szkolnej w Marcinkowie z gospodarstwa Johanna Schulza alias Prothmanna w Brzeszczynach]1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

POWRÓT