Urząd Domenalno - Rentowy w Braniewie
42/41/66
Domänen Rent - Amt Braunsberg

Die Dismembration des Kölmergrundstücks des Anton Ehlert an Andreas Lindner in Karschau. [Wydzielenie działki ziemi Andreasowi Lindnerowi z gospodarstwa kolmera Antona Ehlerta w Karszewie]1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

POWRÓT