Urząd Domenalno - Rentowy w Braniewie
42/41/69
Domänen Rent - Amt Braunsberg

Die Dismembration des Grossgürtnergrundstücks der Witwe Ehlert auf dem Schlossdamm für an Biermann [Wydzielenie dzialki dla Biermanna z gospodarstwa ogrodniczego wdowy Ehlert na tamie zamkowej w Braniewie]1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

POWRÓT