Urząd Domenalno - Rentowy w Braniewie
42/41/75
Domänen Rent - Amt Braunsberg

Die Dismembration mehrer Grundsücke in Zagern. [Podział wielu gospodarstw w Zawierzu]1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

POWRÓT