Urząd Domenalno - Rentowy w Braniewie
42/41/80
Domänen Rent - Amt Braunsberg

Die Dismembration des Stadtkämmerer Kruegerschen Grundstücks zu Schlossdamm Braunsberg [Podział ziemi skarbnika miejskiego na tamie zamkowej w Braniewie]1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

POWRÓT