Urząd Domenalno - Rentowy w Braniewie
42/41/81
Domänen Rent - Amt Braunsberg

Die Dismembration der Ländereien zum Bau der ostliche Seitens der Dorfschaft Fehlau. [Podział ziemi w celu zagospodarowania wschodniej strony wsi Wielewo]1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

POWRÓT