Urząd Domenalno - Rentowy w Braniewie
42/41/89
Domänen Rent - Amt Braunsberg

Die Dismembration des Jacob Fliggeschen Kölmergrunstück in Schoendamerau No 22 des Hypothekenbuches. [Parcelacje gruntu kolmerskiego Jacoba Fligge w Dąbrowie nr 22 księgi hipotecznej]1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

POWRÓT