Urząd Domenalno - Rentowy w Braniewie
42/41/91
Domänen Rent - Amt Braunsberg

Die Dismembration des der Schulzenwitwe Magdalena Gehrmann gehörigen Grundstücks in Gross Rautenberg [Podział gruntu Magdaleny Gehrmann, wdowy po sołtysie, w Wierznie Wielkim]1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

POWRÓT