Urząd Domenalno - Rentowy w Braniewie
42/41/96
Domänen Rent - Amt Braunsberg

Zustand der abgebauenden der Bauer Huben Huben [Akta dotyczące stanu zagospodarowanych łanów chłopskich]1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

POWRÓT