Urząd Domenalno-Rentowy we Fromborku
42/43/11
Domänen Rent - Amt Frauenburg

Traditions die Uebergabe des Paul Masauschen Bauer Erbes in Gr. Rautenberg an den Knecht Michael Harnau. [Akta przekazania gospodarstwa Paula Masau w Wierznie Wielkim parobkowi Michaelowi Harnau w 1795]1 2 3 4 5 6

POWRÓT