Urząd Domenalno-Rentowy we Fromborku
42/43/15
Domänen Rent - Amt Frauenburg

Ertrag des Bauerngut von Jacob Lang in dorf...Bruchstück des Prästationsbuch. [Dochody majątku chłopskiego Jacoba Langa we wsi.... Fragment inwentarza lub księgi prestacyjnej ?]1 2 3 4 5 6 7 8

POWRÓT