Urząd Stanu Cywilnego w Reszlu, pow. reszelski
42/572/6
Standesamt zu Rössel

Brak skanów