Urząd Stanu Cywilnego w Kurkach, pow. ostródzki
42/581/4
Standesamt zu Kurken

Sterbebuch/Zweitbuch/Nr 1 - 18POWRÓT