Urząd Stanu Cywilnego w Płatynach, pow. ostródzki
42/614/2
Standesamt zu Platteinen

Geburtenbuch/Zweitbuch/Nr 1 - 38POWRÓT