Urząd Stanu Cywilnego w Płatynach, pow. ostródzki
42/614/3
Standesamt zu Platteinen

Sterbe-Zweitbuch Nr 1 - 37POWRÓT