Urząd Stanu Cywilnego w Płatynach, pow. ostródzki
42/614/4
Standesamt zu Platteinen

Geburten-Zweitbuch Nr 1 - 25POWRÓT