Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Janowie
42/635/23


Annexa z rok 1847 Parafij Janowiec1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

POWRÓT