Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Janowie
42/635/29


[Annexa z rok 1852 Parafii Janowskiej]1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

POWRÓT